COS.MOSS COS.MOSS

PRODUKTY

 • PANELE Z ROŚLIN NATURALNYCH
 • PANELE Z MCHU I ROŚLIN STABILIZOWANYCH
 • PANELE Z MCHU STABILIZOWANEGO
 • OŚWIETLENIE LED I OZDOBNE DO PANELU W LISTWACH
 • Cena: 800 zł/m2 brutto jest ceną uśrednioną i orientacyjną.  Zawiera koszt materiału i roślinności.  Może ulec zmianie przy zamówieniach innego typu lub większej ilości materiałów konstrukcyjnych, składu gatunkowego roślin naturalnych bądź stabilizowanych, mchów,  elementów ozdobnych, listw oświetleniowych, czy zamontowanych systemów nawadniających.

 • * Przedstawiony  kosztorys  jest orientacyjny i ma  na celu przybliżenie kosztów profesjonalnego wykonania ogrodu o określonej powierzchni. Rzeczywisty koszt założenia ogrodu zależny jest w dużej mierze od:
 • – wielkości nasadzanego materiału roślinnego
 • – rodzaju materiałów użytych do budowy , tzw, drobne formy architektoniczne (nawierzchnia, tarasy, murki oporowe, zbiorniki wodne)
 • – skomplikowaniu projektu ogrodu
 • – warunków terenów (leśny, łąkowy, zagruzowany, podmokły itp.)
 • ** W przypadku prostego ogrodu nie ma konieczności wykonywania projektu technicznego

USŁUGI

 • PROJEKT OGRODU  (rzut + wizualizacje)
 • 15 pln / m2
 • PROJEKT ARANŻACJI ROŚLINNOŚCIĄ WNĘTRZA
 • (rzut + 2 wizualizacje)
 • 20 pln / m2
 • USŁUGA WYKONAWCZA URZĄDZANIE I ARANŻACJA ROŚLINNOŚCIĄ WNĘTRZ, TARASÓW, BALKONÓW
 • 150 pln / m2
 • NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ WYKONAWCZĄ
 • 150 pln
 • inwentaryzacja: 100 – 500 pln
 • projekt koncepcyjny: 1500 pln
 • projekt techniczny: 2500 pln **
 • kosztorys ofertowy: 500 – 1200 pln